Poběžíme, uvidíme…

Termín konání : 22.8.2020

Místo konání : Břeclav, Pod Zámkem u Cyklosféry


Délky tratí:
21 km – půlmaraton
10 km – čtvrtka
5  km –


Cena pro trať 21km a 10km:
250kč – při registraci a zaplacení bezhotovostním převodem na účet. 123-1248360207/0100 do 18.8.2020
400kč – přihlášení i platba na místě

Cena pro trať 5km:
150kč – při registraci a zaplacení bezhotovostním převodem na účet. 123-1248360207/0100 do 18.8.2020
250kč – přihlášení i platba na místě

Občerstvení je zajištěno v areálu sportoviště. V ceně startovného jsou 3x voda na trati a jídlo a pití po závodě.


Kategorie :
V kategorii musí být více než 4 účastníci.

Muži                                           Ženy

A 15 – 39 let ( 2005 -81 )             A 15 – 39 let ( 2005 -81 )
B 40 – 49 let ( 1980-71 )              B  40 – 49 let ( 1980-71 )
C 50 – ++ let ( 1970- ++ )              C 50 – ++ let ( 1970- ++ )


Prezentace : 14.00 – 15.00 hod.
Start : 15.30


Pravidla:

 • Všichni účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost a startují na vlastní nebezpečí.
 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za svou dostatečnou fyzickou kondici a stav.
 • Každý závodník musí mít viditelně umístěné startovní číslo.
 • Čas je měřen od startovního výstřelu po proběhnutí cílem. Tento čas rozhoduje o konečném pořadí.
 • Běžet mimo vyznačenou trať je zakázáno. Porušení tohoto pravidla je důvodem k diskvalifikaci.
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat jakékoliv dopravní prostředky.
 • Všichni závodníci jsou povinni respektovat nařízení a pokyny pořadatelů.
 • Závod se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo za závažných okolností závod zrušit či přerušit, a to s ohledem na zdraví závodníků.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku, způsobené účastí v závodě či jeho sledováním.
 • Registrační poplatek (startovné) je nevratný v plné výši.
 • Při osobní registraci musí být startovné uhrazeno hotově a v plné výši.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit registraci bez předchozího oznámení

Mapa trati 21km – popis trati zde

Mapa trati 10km – popis trati zde

Mapa trati 5km – popis trati zde